среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Stawianie balustrady plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий